Beste leden en ouders van jeugdleden,

Inmiddels hebben velen van u via de media, of via andere kanalen gehoord over de malaise waarin de Nederlandse Rugby Bond verkeert. In stukken, welke ons afgelopen donderdag toegezonden zijn door de bond is ons gevraagd zaken vertrouwelijk te behandelen (lees: niet te verspreiden) tot aan het ereklasse overleg van woensdag a.s. Nu de financiele problemen van de NRB de krant inmiddels hebben gehaald (Volkskrant & Nu.nl) voelen wij ons niet langer verplicht te wachten met u in kennis te stellen.

Bijgaand treft u een 2-tal brieven aan welke wij u met klem vragen te lezen, daar zij over de toekomst van rugby Nederland gaan. Wij hopen dat u allen na het lezen van de brieven beslist donderdagavond 18 december a.s. om 21:00 uur aanwezig te zijn bij onze leden bijeenkomst, waar wij als bestuur uw mening vragen en uw raadgevingen ter harte zullen nemen.

met ovale groet,
bestuur Rugby Club Waterland

brief reddingsplan NRB

Spoedbijeenkomst leden Rugby Club Waterland