Beste leden en ouders van jeugdleden, Bij deze nodigen we jullie uit voor de ALV op woensdag 27 november 2019 (start 19:30 uur). Dit betreft de ALV ter afsluiting van seizoen 2018-2019, de zogenaamde jaarvergadering. Daarnaast weer een belangrijk punt op agenda de nieuwbouw van ons clubgebouw. Wij geven je nu de mogelijkheid om daarover voorafgaand aan de ALV via mail vragen te stellen via secretaris@rugbyclubwaterland.nl. Wij zorgen ervoor dat de vragen beantwoord worden en als je wilt bespreken we dit tijdens de ALV.

Concept agenda

  1. Opening ALV
  2. Notulen ALV 5 juni 2019 en 19 juni 2019
  3. Financieel jaarverslag
  4. Verslag kascontrole commissie – Decharge van de penningmeester
  5. Verenigingsverslag 2018-2019
  6. Bestuurssamenstelling
  7. Up-date nieuwbouw clubhuis
  8. Rondvraag
  9. Sluiting 

De te behandelen stukken zijn twee weken voorafgaand aan de ALV online beschikbaar. De link volgt zo spoedig mogelijk. Graag ter voorbereiding de stukken door te nemen en opbouwende feedback te geven. Maak gebruik van de optie om voorafgaand aan de vergadering per mail vragen te stellen. Voor verdere vragen kunt u ook terecht bij ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Liesbeth Krijgsman
Secretaris RC Waterland
secretaris@rugbyclubwaterland.nl