Beste leden en ouders van jeugdleden, bij deze nodigen we jullie uit voor de ALV van 23 september 2015 (20.00 uur). Zoals reeds aangekondigd wordt deze gehouden om de gewijzigde statuten officieel goed te keuren door de ALV. Op de afgelopen ALV van 26 augustus waren niet voldoende leden aanwezig. Wel hebben we de stukken besproken en zijn de besproken wijzigingen doorgevoerd. Daarom zal ook het gewijzigde HHR wederom ter voorbereiding beschikbaar zijn alsmede de statuten. 

Voor verder vragen kunt u terecht bij ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Tessa Sonderman
Secretaris RC Waterland
secretaris@rugbyclubwaterland.nl

Agenda

20:00     Opening ALV door de voorzitter

  • Statuten
  • HHR
  • Financiën
  • Rondvraag

21:30   Sluiting

Stukken

De volgende stukken zijn ter voorbereiding opvraagbaar bij de secretaris:

  • Nieuwe statuten RCW concept 20150901
  • Nieuw Huishoudelijk Reglement RCW concept 20150901

Deze stukken zullen ook ter inzage liggen op de club.