Nieuws

Waterland doet goede zaken in Ereklasse

Zowel het Heren- als Damesteam heeft afgelopen weekend goede zaken gedaan door te winnen in de Ereklasse. De mannen van RC Waterland 1 waren zaterdag te sterk voor de Haagsche RC 1. Na een enorm spannende wedstrijd en vooral slotfase werd de eindstand 28 tegen 33 tegen de voormalig landskampioen uit 2013/2014. Daarmee komt Waterland 1 los van de onderste teams in de poule. 

Zondag waren de dames (die voor het tweede jaar uitkomen op het hoogste niveau) thuis oppermachtig tegen RUS, de dames uit Utrecht. Het team boekte een enorme overwinning van 55-14 op de op de studenten uit Utrecht die van 2011 tot 2016 landskampioen werden. Het team staat nu 3e in de poule, een plaats waarbij degradatie niet meer mogelijk is. RC Waterland zou dan in de tweede seizoenshelft in de poule terechtkomen waarin wordt gestreden om het landskampioenschap. De ploeg moet zich komende zondag dan wel op deze 3e plek handhaven. 

Ereklasse Dames 1e fase Poule 2A: RC Waterland 1 – RUS 1 (foto’s: Roland de Mooij)
2e Klasse Dames Noord: RC Waterland 2 – Pickwick Ladies 1 (foto’s: Roland de Mooij)

RC Waterland zoekt nieuwe secretaris

Bij de komende Algemene Ledenvergadering staat de opvolging van Tessa Sonderman op de agenda als secretaris. Tessa bekleedde deze functie sinds 2010, vorig seizoen gaf zij al dat zij zich niet meer verkiesbaar stelt bij het verlopen van haar bestuurstermijn. Vanuit het bestuur is gezocht naar een opvolger en was daarbij uitgekomen bij Roland de Mooij. Roland liep daarom al met het bestuur mee en de bedoeling was dat hij op de ALV kandidaat zou zijn voor de functie van secretaris. Helaas heeft Roland onlangs aangegeven om persoonlijke redenen zijn kandidatuur in te trekken. Het bestuur van Rugby Club Waterland betreurt zijn besluit, maar respecteert zijn keuze.

Vooralsnog zijn er geen andere kandidaten voor de functie van secretaris. Leden, die zich mogelijk kandidaat willen stellen, vragen we contact op te nemen met Tessa Sonderman (secretaris@rugbyclubwaterland.nl ) die de functie van secretaris zolang weer op zich neemt.

Ook de functie van verenigingsmanager is onlangs vrijgekomen. Dennis Bus wil meer tijd vrijmaken voor zijn gezin en legt daarom deze werkzaamheden neer. Hij zal o.a. wel deel uit blijven maken van de Technische Commissie en de Bootcamp trainingen blijven verzorgen. Het bestuur beraadt zich er nog over of/hoe de vacature van verenigingsmanager opnieuw ingevuld zal worden.

Algemene ledenvergadering

Beste leden en ouders van jeugdleden, op woensdag 1 november 2017 is de Algemene Ledenvergadering (ALV). Wij hopen dat iedereen aanwezig zal zijn. Dit betreft de ALV ter afsluiting van seizoen 2016-2017, de zogenaamde jaarvergadering. De verslagen van de commissies over het voorgaande jaar kan je gebundeld vinden in het verenigingsverslag. Wij geven je nu de mogelijkheid om daarover voorafgaand aan de ALV via mail vragen te stellen via secretaris@rugbyclubwaterland.nl. Wij zorgen ervoor dat de vragen beantwoord worden en als je wilt bespreken we dit tijdens de ALV.

Agenda
 1. Opening ALV door de voorzitter (20:00 uur)
 2. Notulen ALV 23 juni 2017
 3. Financieel jaarverslag
 4. Verslag kascontrole commissie
  – Decharge van de penningmeester
 5. Verenigingsverslag 2016-2017
 6. Bestuurssamenstelling
  – Aftredend secretaris: Tessa Sonderman, kandidaat-secretaris: vacature *
  – Herkiesbare bestuurders:
  o Jeugdvoorzitter Sjaak Berkelaar *
  o Hoofd Voorzieningen Martijn Schram *
  o Bestuurslid Ton Termeulen *
  o Penningmeester Ivo Tiekink *
 7. Stand van zaken nieuwbouw clubhuis
 8. Beleidsplan 2017-2020
 9. Rondvraag
 10. Sluiting (22:00 uur)

* Tegenkandidaten voor bovengenoemde functies kunnen tot zeven dagen voor de aanvang van de ALV schriftelijk bij de secretaris worden aangemeld. Het document waarmee betrokkene zich kandidaat stelt moet ondertekend zijn door ten
minste tien stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidsverklaring van de desbetreffende kandidaat. De te behandelen stukken zullen vanaf 18 oktober 2017 ter inzage liggen op de club en kunnen desgewenst digitaal worden opgevraagd bij de secretaris. Voor verdere vragen kunt u terecht bij ondergetekende.

Met vriendelijke groet,
Tessa Sonderman
Secretaris RC Waterland
secretaris@rugbyclubwaterland.nl

Livestream Haagsche RC 1 – RC Waterland 1

Voor een ieder die zaterdag niet in de gelegenheid is om naar Den Haag te komen om de wedstrijd in de Ereklasse tussen de heren van Haagsche RC 1 tegen RC Waterland 1 te bekijken: Haagsche RC zendt de wedstrijd live uit via hun YouTube kanaal. De wedstrijd in de hofstad begint om 15:00 uur.

Proud to be fout!

Eindelijk een feestje waarbij je van te voren niet uren hoeft te zoeken in je kledingkast. Want dat je broek vloekt bij kleuren van je shirt, of dat je geen bijpassende schoenen hebt bij dat ene leuke jurkje is juist de bedoeling op zaterdag 4 november bij Proud to be fout. Op deze feestavond voor de Colts, Senioren en Bootcampers bij Rugby Club Waterland mag het qua kleding allemaal. Helemaal opgaan in het nummer Ademnood van Linda, Roos en Jessica of schaamteloos meeblèren met Girls Just Want To Have Fun van Cindy Lauper kan deze avond ook, vanaf 22:00 uur is er karaoke!

We hopen op een hele drukke ‘voute’ avond! Tot zaterdag 4 november!

Nieuwsarchief