Lid worden?

Nog niet bekend met de rugbysport of met deze rugbyclub? Een keer komen kijken of eens mee trainen is altijd mogelijk (trainingstijden). Voor vragen daarover kun je contact opnemen met Hans Le Noble (06-22263088), voor jeugd kan dat gedaan worden met Sjaak Berkelaar (06-40151172)

Wijzigen gegevens?

Veranderen er tijdens je lidmaatschap bij Rugby Club Waterland persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld door een verhuizing? Dan kun je deze wijziging via deze website doorgeven aan de ledenadministratie. Klik daarvoor hier.

Lidmaatschappen

Heb je vragen over lidmaatschappen, dan kun je contact opnemen met de ledenadministratie via het contactformulier.

Een inschrijfformulier kun je hier downloaden, je kunt deze digitaal invullen maar vanwege de verplichte handtekening niet direct versturen. Het mag wel met handtekening ingescand worden en electronisch teruggestuurd (leden[at]rugbyclubwaterland.nl) worden, fysiek in een enveloppe aan de club kan natuurlijk ook. Ons postadres is: Postbus 1042, 1440 BA te Purmerend

Huishoudelijk regelement

Bij het opgeven als lid is het handig op de hoogte te zijn van het huishoudelijk regelement van de club, deze kun je hier downloaden.

Contributiebedragen seizoen 2017 – 2018

Geboortedatum

Categorie

Contributiebedrag (inclusief diverse bijdragen **)

Jeugd: *)

 

 

geboren in of na 2012

Gup

€ 50,00 (incl. € 18,00 Rugby NL & bijdragen)

geboren in 2010 of 2011

Turf

€ 140,00 (incl. € 18,00 Rugby NL & bijdragen)

geboren in 2008 of 2009

Benjamin

€ 140,00 (incl. € 18,00 Rugby NL & bijdragen)

geboren in 2006 of 2007

Mini

€ 145,00 (incl. € 23,00 Rugby NL & bijdragen)

geboren in 2004 of 2005

Cub

€ 152,00 (incl. € 23,00 Rugby NL & bijdragen)

geboren in 2002 of 2003

Junior

€ 200,00 (incl. € 29,00 Rugby NL & bijdragen)

geboren in 1999, 2000 of 2001

Colt (m)

€ 240,00 (incl. € 50,00 Rugby NL & bijdragen)

     

Senior: *)

 

 

geboren voor 1 januari 1999

Heer

€ 320,00 (incl. € 67,00 Rugby NL & bijdragen)

geboren voor 1 januari 1999

Dame 1)

€ 320,00 (incl. € 67,00 Rugby NL & bijdragen)

geboren voor 1 januari 1999

Recreant 2)

€ 150,00 (incl. € 34,00 Rugby NL & bijdragen)

     
n.v.t.

Introductielid 3)

€ 15,00 (volledige € 15,00 t.b.v. Rugby NL)

n.v.t.

Ondersteunend lid 4)

€ 50,00

 

 

 

Bootcamplid:

 

 

geboren voor 1 januari 1999

Bootcamp 1x per week

€ 90,00 (incl. bijdragen)

geboren voor 1 januari 1999

Bootcamp 2x per week

€ 160,00 (incl. bijdragen)


*)
Na inlevering van het inschrijfformulier wordt middels automatische incasso € 15,00 geïncasseerd, om de inschrijving bij Rugby Nederland te bekostigen. Het nieuwe lid heeft dan 5 weken de tijd om zonder verdere kosten zijn/haar lidmaatschap op te zeggen. Na 6 weken wordt, zonder afmelding, het tijdelijke lidmaatschap omgezet in een definitief lidmaatschap voor de rest van het lopende seizoen en wordt de € 15,00 in mindering gebracht op de te betalen contributie.

**) Deze bijdragen bestaan uit schoonmaakkosten, wasgeld en teambijdragen van Rugby Nederland.

1) damesleden:

  • worden verplicht ingeschreven bij Rugby Nederland (als jeugd- dan wel dames lid)
  • voor dames vanaf 15 jaar kan RCW dispensatie aanvragen, zodat deze in de damescompetitie kan meespelen

2) recreantleden:

  • mogen maximaal 6 wedstrijden worden opgesteld
  • mogen slechts beperkt trainen
  • worden verplicht, als recreant lid, ingeschreven bij Rugby Nederland
  • worden op vrijwillige basis ingedeeld in het barrooster (dit laatste geldt ook voor Bootcamp leden)

3) introductie lid:

  • worden bij aanmelding als introductie lid direct ingeschreven bij Rugby NL en zijn daarmee speelgerechtigd
  • worden, zonder afmelding, na 6 weken automatisch lid van de vereniging

4) ondersteunende leden:

  • worden niet ingeschreven bij Rugby Nederland, zijn dus niet speelgerechtigd
  • hebben wel stemrecht tijdens de ALV

Contributies worden automatisch geïncasseerd in 4 termijnen (nl. 4e week van augustus, november, februari en april).

De opzegtermijn voor het seizoen 2018 / 2019 is 1 juli 2018.

Elk nieuw lid ontvangt op verzoek bij de secretaris een exemplaar van het Huishoudelijk Reglement. Vanaf 16 jaar wordt je opgenomen in het verplichte keuken- of barrooster. Voor jongere leden (< 16 jaar) worden de ouders verzocht deze dienst te draaien. Zonder uw toestemming zullen uw gegevens niet worden verstrekt aan particuliere instellingen of aan derden. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor administratieve doeleinden van Rugby Nederland en RC Waterland.